Het nastreven van geluk

FullSizeRender

Wat het betekent, wil ze weten.

Mijn jongste dochter leest voor de zevende of veertiende keer Honderd uur Nacht van Anna Woltz en voorin staat een deel van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring in het Engels.

‘Wij beschouwen deze waarheden als vanzelfsprekend: dat alle mensen als gelijken worden geschapen, dat zij door hun schepper met zekere onvervreemdbare rechten zijn begiftigd, dat zich daaronder bevinden het leven, de vrijheid en het nastreven van geluk.’

In de hele moeilijke discussie over vluchtelingen en asielzoekers, verbaast me het steeds dat mensen minachtend praten over ‘gelukszoekers’.

Alsof het misdadigers zijn.

Alsof wij meer recht hebben op geluk omdat wij toevallig zijn geboren in een welvarend land, waar alles goed gaat,

en niet toevallig op een plek waar te weinig voedsel is of te weinig kansen zijn. Of in een land waar een oorlog alles verscheurt.

Alsof niet alle mensen evenveel recht hebben op geluk.

Alsof je geluk alleen mag nastreven als je het al hebt.

Alsof we niet allemaal gelukszoekers zijn

Het nastreven van geluk is een zeker, onvervreemdbaar recht. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring is van 4 juli 1776.

Misschien zagen ze vroeger alles toch beter.

 

FullSizeRender

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *